JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA

 

 

Podaci kupca

Ime i prezime:  ______________________________________________________________________

Kontakt telefon:_____________________________________________________________________

E-mail adresa:  ______________________________________________________________________

 

Adresa stanovanja

Ulica i broj:_________________________________________________________________________

Grad:______________________________________________________________________________

 

 

Izjava

Ja ______________________, Ovim putem prodavatelju Orioli the original j.d.o.o., Zdihovo 26a, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe na daljinu (čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača), podaci: robe/usluge: _______________________________________________________________ broj računa ili narudžbe ____________________________primljene dana__________________________________. (datum)

U _______________________________(grad/mjesto) dana _________________________. (datum).

 

 

 

 

____________________Potpis potrošača

 

 

Orioli the original j.d.o.o., Zdihovo 26a, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska. orioli@orioli.hr

 

Obrazac možete preuzeti ovdje